เครื่องซีลถุงนั้นใช้งานอย่างไร

เครื่องซีลถุงเป็นสิ่งที่หลายครัวเรือนเลือกใช้ รวมไปถึงภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อยต่างๆก็ยังนิยมใช้เครื่องประเภทนี้ในการถนอมอาหารด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่หลักๆของเครื่องซีลถุง ก็คือ เก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้ยังคงมีความสดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องซีลสุญญากาศ จะช่วยในการคงรูปของอาหารได้ด้วย และนอกจากนี้ยังมีเครื่องซีลถุงอีกประเภทอื่นก็คือเครื่องแมนนวล ซึ่งนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะต้องมีการจัดเก็บหรือแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณมาก แต่ถ้าหากธุรกิจ sme ธุรกิจรายย่อยร้านค้าขนาดเล็ก เราสามารถเลือกใช้เครื่องซีลสุญญากาศหรือเครื่องซีลออโต้ จึงจะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องซีลแมนน่วล

Read more